Începând cu data de 01.09.2021 se vor închide conturile bancare ale Baroului Arad deschise la BCR (RO89RNCB0015030328900001; RO29RNCB0015030328900014)

Vă informăm că noile conturi bancare ale Baroului Arad deschise la Banca Transilvania sunt:

  1. Pentru plata cotei Baroului şi alte taxe: RO56BTRLRONCRT0601817301
  2. Pentru plata onorariilor din oficiu şi onorarii curator: RO29BTRLRONCRT0601817302

 

Având în vedere bugetul de venituri şi cheltuieli adoptat de Congresul UNBR reunit la data de 25-26 iunie 2021, vă aducem şi pe această cale la cunoştinţă că începând cu data de 01.07.2021 s-a stabilit la nivel de UNBR un cuantum de 30 de lei pentru cota lunară datorată UNBR (avocaţi definitivi). Menţionăm că această cotă se încasează la nivelul fiecărui barou fiind subsecvent transferată integral UNBR pentru susţinerea proiectelor dezvoltate de Uniune.

 

Cu stimă,

Conducerea Baroului Arad