Conform art. 7.4. din Regulamentul de desfăşurare a Adunării Generale extraordinare şi elective în regim mixt din cadrul Baroului Arad, vă comunicăm candidaţii care s-au înscris astăzi, 08.03.2021:

  1. pentru Decan:

- Moţ Radu Cristian

- Pascal Amalia Maria

  1. pentru membru al Consiliului Baroului Arad:

- Moţ Radu Cristian

- Chiţoi Diana Maria

  1. pentru delegat la Congres:

- Pascal Amalia Maria