Conform art. 7.4. din Regulamentul de desfăşurare a Adunării Generale extraordinare şi elective în regim mixt din cadrul Baroului Arad, vă comunicăm candidaţii care s-au înscris astăzi, 11.03.2021:

  1. pentru membru al Consiliului Baroului Arad:

- Demeter Adrian Erwin