Conform art. 7.4. din Regulamentul de desfăşurare a Adunării Generale extraordinare şi elective în regim mixt din cadrul Baroului Arad, vă comunicăm candidaţii care s-au înscris astăzi, 15.03.2021:

  1. pentru membru al Consiliului Baroului Arad:

- Momeu Roxana Simona

  1. pentru delegat la Congres:

- Costea Mihai Ioan

  1. pentru Prezidiul Adunării Generale:

- Hanga Felicia Leontina

- Chişbora Călina Ada

- Toll Dumitru Lucian

- Jurcă Sever

- Fiţiu-Ţoldan Mădălina Raluca

      4. pentru Comisia de numărare a voturilor:

- Brusture George Pantea Alexandru 

- Hosszu Silvestru

- Putin Oana

- Bernaz Ion Tudor