Dispoziţia nr. 6 din 19.02.2019 a Prodecanului Baroului Arad

Dispoziţia nr. 6 din 19.02.2019 

Dispoziţia nr. 6 din 19.02.2019 a Prodecanului Baroului Arad privind completarea şi depunerea referatelor pentru punerea în plată a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.