Conducere

NumeFunctia detinuta
1. Av. Dr. Alunaru Dumitru Liviu Cristian Decan
2. Av. Gherga Alin Petru Prodecan
3. Av. Cristea Emil Ioan Consilier
4. Av. Demeter Paşcalău Adrian Erwin Consilier
5. Av. Dragoiescu Cristina Consilier
6. Av. Gabor Miruna Oltea Consilier
7. Av. Incze Arpad Consilier
8. Av. Ioniţă Andrei Constantin Consilier
9. Av. Pascal Amalia Maria Consilier
10. Av. Vîrciu Ioan Consilier
11. Av. Vodă Petru Consilier
Av. Chiţoi Diana Maria Responsabil oficii
Av. Dragoiescu Cristina Delegat cu asistenţa judiciară în materie civilă
Av. Gherga Alin Petru Delegat cu asistenţa judiciară în materie penală
Av. Pascal Amalia Maria Departamentul pentru activitatea de curator special
Av. Cristea Emil Ioan Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
Av. Incze Arpad Departamentul pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor disciplinare
Comisia de cenzori 
1. Av. Chiţoi Diana Maria  
2. Av. Gherga Diana Ioana  
3. Av. Pat Virgil Sorin  
Comisia de disciplina 
1. Av. Kocsis Josan Ioan  
2. Av. Sbârnu Ioana  
3. Av. Mişcuţa Carmen

 

 
4. Av. Pasc Dimitrie  
5. Av. Gera Robert Gabriel

 

 
Membri supleanţi 
1. Uşvat Laviniu Florin  
2. Anghel Paraschiva  
3. Băţălărian Sabina