Contribuții și taxe

Plata cotelor CAA

                         REGULAMENTUL CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

 

          Art.6- (5)    Contribuţiile lunare obligatorii se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu.

          Art.10- (1)  Sumele reprezentând majorări de întârziere se fac venit la bugetul sistemului C.A.A. şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu.

 

       Începând cu data de 01 ianuarie 2016, cota maximă de contribuție obligatorie este 1.336 lei, atât pentru avocații stagiari cât si pentru cei definitivi, aferent unui venit de 12.145 lei.

      Plata acestor contributii se face conform prevederilor art. 308 alin.2-3 din Statutul profesiei de avocat, art.23,art.25 si art.27 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. Data limita de plata a acestor contributii este 25 a lunii urmatoare. In caz de intarzieri la plata conform art.222 alin.4 din Statutul profesiei de avocat si a art.23 alin.4, art.27 alin.2 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, se percep penalizari de intarziere de 0,15% pe zi calendaristica.

             Contributia la bugetul Casei de Asigurari a Avocatilor se calculeaza pe baza declaratiei de venit brut intocmite conform prevederilor art.308 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, a art.23 alin.5 si 6 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. In conformitate cu prevederile art.23 alin.6 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor avocatul nu are obligatia sa declare venitul brut ce excede bazei de calcul a cotei maxime stabilite.

 Pentru avocaţii definitivi:

 Venit brut lunar din profesieCota de contributie
  0 - 2.273 lei 250 lei
  2.274- 12.145 lei 11% din venitul brut
  Peste 12.145 lei 1.336 lei

 

 Pentru avocaţii stagiari:

 

 Venit brut lunar din profesieCota de contributie
  0 - 727 lei 80 lei
  728- 12.145 lei 11% din venitul brut
  Peste 12.145 lei 1.336 lei

 

Detaliile necesare pentru plata prin banca sunt:

Filiala Arad a Casei de Asigurari a Avocatilor
CF 13757380
BCR Arad
RO04RNCB0015030329630001
CAA Filiala Arad

*In cazul platii prin banca este necesar sa comunicati declaratia cu privire la venituri prin fax, la numarul Baroului Arad.

 

Plata cotei baroului

 

Cota baroului si cota UNBR sunt in cuantum de 100 lei pentru avocati definitivi si 48 lei pentru avocati stagiari.

 

Detaliile necesare pentru plata prin banca sunt:

Baroul Arad
CF 4143186
BCR Arad
RO89RNCB0015030328900001
Baroul Arad

 

Plata curatori avocati

 

Pentru plata curatorilor avocaţi din Baroul Arad, se va vira in contul bancar:

Baroul Arad
CF 4143186
BCR Arad
RO29RNCB0015030328900014
Baroul Arad