Consiliul de administraţie a Filialei Arad
Av. Mihuţa Laura - președinte
Av. Incze Sebastian Gabriel - membru
Av.  Eremiaş Sofia - membru

 

Comisia de cenzori a Filialei Arad
Av. Gherga Diana Ioana - preşedinte
Av. Gera Robert - cenzor
Av. Palcău Adriana Simona - cenzor

 

Reglementarea sistemului de pensii al avocaților:

O.U.G. 221/24.11.2000
Legea nr. 452/18.12.2001
Statutul CAA.
Regulamentul C.A.A